Elektronik Posta Sistemine Hoşgeldiniz
  • Elektronik posta adresi alabilmeniz için öncelikle personel kaydınızın yapılması gerekmektedir.
  • Başvuru için "Sdu Elektronik Posta Kullanım İlkeleri Yönergesi" kabul edilmelidir.Bir sonraki aşamada ise Sicil No ve T.C No girilerek sistem size ait kayıtlı bilgileri getirecektir.
  • Şirket çalışanları ve dışardan derse girenler için elektronik posta hizmeti verilmeyecektir. Bu tür kullanıcılara kurum içi hizmetlerden yararlanabilmeleri için kullanıcı adı ve şifre verilecektir.
  • Şirket çalışanları ve dışardan derse girenler; soldaki panelden giriş yaparak şifrelerini değiştirebilirler.
  • Bilgi ve yardım için mailadmin@sdu.edu.tr adresine elektronik posta gönderiniz.
  • Başvuru işleminiz tamamlandıktan sonra bilgileriniz görev yerinize imza karşılığı teslim edilmek üzere resmi yazı ile gönderilecektir. Bu nedenle lütfen görev yeri tercihlerinden size ulaşalabilecek görev yerinizi seçiniz.
Kullanıcı Adı @sdu.edu.tr
Şifre  
   
Sicil ve Tc Numarasını Girdikten sonra yeşil refresh butonuna tıklayınız...
Süleyman Demirel Üniversitesi Elektronik Posta Kullanım İlkeleri Yönergesi

Üniversitemize ait elektronik posta hizmetini kullanan tüm personel için bu yönerge kapsamında uyulması gereken kurallar aşağıda belirtilmiştir. Üniversitemiz akademik ve idari personelinin bu hükümlere titizlikle uymaları elektronik posta hizmetinin yürütülmesi açısından önem taşımaktadır.

1. AMAÇ Süleyman Demirel Üniversitesi, akademik ve idari personel elektronik posta hizmet kullanım yönergesi oluşturmak ve kullanım ilkelerini belirlemek.

2. KANUNİ YÜKÜMLÜLÜK

2.1.Süleyman Demirel Üniversitesi elektronik posta adresi, üniversitemiz idari ve akademik personelinehizmet vermektedir. Süleyman Demirel Üniversitesi elektronik posta kaynakları öncelikli olarak resmi, onaylı kurum işleri ve akademik çalışmaların gerçekleştirilmesi için kullanılmalıdır.

2.2.Süleyman Demirel Üniversitesi elektronik posta kaynakları kullanılırken, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi ve İletişim Kaynakları Kullanım İlkelerine, TÜBİTAK ULAKBİM’in ilgili politikalarına ve T.C.’nin ilgili yasalarına uyulmalıdır.

2.3. Kullanıcılar kendi kullanıcı hesaplarında barındırdıkları içeriklerden ve gerçekleştirilen tüm elektronik posta işlemlerinden sorumludur. 2.4. Süleyman Demirel Üniversitesi akademik ve idari personelinin, kurum kimliği altında sürdürülen tüm faaliyetler için kuruma ait elektronik posta adresine sahip olması gerekmektedir.

3. GİZLİLİK ve GÜVENLİK

3.1.Kullanıcılar, elektronik posta hesaplarına ait kullanıcı adı ve şifresinin sadece kendisinde olması gerektiğini, bu türden özel gizlilik ve güvenlik bilgilerini başkası ile paylaşmayacağını veya şifresinin üçüncü kişilerce ele geçirilmesi durumunda kendisi tarafından şifre değişikliği yapılabileceğini bildiğini ve önlemini almak zorunda olduğunu kabul eder.

3.2. Kullanıcıların tüm elektronik posta hesaplarında; tanınmayan elektronik postaların açılması, eklentilerinde bulunan dosya veya programların indirilip çalıştırılması kaynaklı oluşabilecek güvenlik sorunlarının sorumluluğu kullanıcıya aittir.

4. ELEKTRONİK POSTA KULLANIM İLKELERİ

4.1. Elektronik Posta Adresinin Açılması

4.1.1.Süleyman Demirel Üniversitesi personelinin, üniversite elektronik posta adres talebi içinpersonel kaydı yapıldıktan sonra başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

4.1.2.Süleyman Demirel Üniversitesinden elektronik posta adresi alan kişi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın kişinin adı ve soyadından oluşan elektronik posta adresineve kendisinin veya ilgili birim sorumlusunun belirleyeceği bir kullanıcı şifresine sahip olur.

4.1.3. Süleyman Demirel Üniversitesi personel elektronik posta adresi personelin adı ve soyadı birleşik yazılarak oluşturulmaktadır. Akademik ve idari personele adsoyad@sdu.edu.tr şeklinde bir elektronik posta adresi verilir.Aynı ad soyad ile başka bir personelin olması halinde 2. açılacak personele soyadad@sdu.edu.tr şeklinde adres verilir. İki isimli personelin birinci ismi, iki soyisimli personelin ise ikinci soyismi kullanılmaktadır.

4.1.4.Kullanıcı şifresi sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı ilk kullanımdan itibaren dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunmasıtamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır. Şifre, 123456 gibi sıralı sayılar, kişinin veya yakınlarının ismi gibi herkes tarafından bilinen bilgiler, özel karakterler (.,?,!) olmamalı, sayı ve harflerden oluşmalıdır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, şifre kullanımından doğacak problemlerden yükümlü tutulamaz.

4.1.5.Elektronik posta adresini veya şifresini unutan kullanıcılar, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığına kurum kimlikleri ile birlikte şahsen müracaat etmelidirler.

4.2. Kurumsal Kullanım

4.2.1.Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nınbelirlediği kurallar çerçevesinde kullanıldığı sürece elektronik posta kaynaklarının kişisel kullanımına izin verilmektedir.

4.2.2.Bilgi İşlem Daire Başkanlığı uzun süre kullanılmayan hesapları kapatma hakkına sahiptir. 6 ay süreyle kullanılmayan hesaplar kapatılabilir ve ilgili kullanıcının dosyaları silinebilir.

4.2.3.Personel Daire Başkanlığından gelen bilgiye göre, üniversitemizden ayrılan personelin elektronik posta adresi iki ay içinde kapatılabilir.

4.3. Uygunsuz Kullanım

4.3.1. Süleyman Demirel Üniversitesi elektronik posta kaynakları hiçbir şekilde yasa dışı kullanılamaz, kurum çıkarlarıyla çelişemez ve kurumun normal operasyon veişaktivitelerini engelleyemez.

4.3.2. Süleyman Demirel Üniversitesi elektronik posta hesapları uygunsuz içeriği saklamak, bağlantı olarak vermek, yer imi olarak eklemek, erişmek ve göndermek içinkullanılamaz.

4.3.3. Kullanıcıların elektronik posta sistemini kullanmak için gerekli kimlik bilgilerinibaşkalarına vermeleri yasaktır.

4.3.4. Süleyman Demirel Üniversitesi elektronik posta kaynakları; “zincir elektronik postalar”, reklam,aldatma, karalama gibi istenmeyen mesajlar (SPAM) göndermek içinkullanılamaz.

4.3.5. Kullanıcılar, elektronik posta hesabını ticari, siyasi, dini, etnik ve kar amaçlı olarakkullanamaz. Bilimsel, akademik ve idari işsüreçlerine uygun toplu duyurularise Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın iznine tabidir.

4.3.6. Kullanıcı, hesabında hukuki açıdan suç teşkil edecek materyal ve belgelere yer veremez.

4.3.7. Hesabında yer alan belgelerin ve her türlü bilginin yayın haklarından doğabilecek hukuki sorumluklar tümüyle kullanıcıya aittir. Kullanıcı, fikir ve sanat eserleri kanununa göre başkalarının fikri haklarını ihlal edici şekilde materyalin dağıtımını yapamaz.

4.3.8. Süleyman Demirel Üniversitesi elektronik posta sistemi, ticari hiçbir yazılımın alınması, gönderilmesi veya saklanması için kullanılamaz.

4.3.9. Tüm elektronik posta içerikleri ve eklentileri açılmadan önce zararlı kodlara ve virüslere karşı taramadan geçirilmelidir.

4.3.10. Süleyman Demirel Üniversitesi ile ilgili kritik verileri içeren bilgiler elektronik posta,internet dosya paylaşım siteleri, paylaşım yazılımları ile gönderilemez.

4.3.11. Kullanıcı, yukarıda belirtilen hizmetlerden yararlanmaya başladığı andan itibaren bu politikada yer alan maddelere uyacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi yönde bir tutum tespit edildiği takdirde elektronik posta
kullanım hakkının sona erdirileceğinin bilincindedir. Kullanıcı belirtilen kurallara uymadığı takdirde, bütün hukuki ve idari işlemlerden kendisi sorumlu olur. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı meydana gelebilecek yasal, idari ve teknolojik gelişmeleri göz önünde tutarak bu kullanım politikasını değiştirme hakkına sahiptir.

4.4.İzleme

4.4.1. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığıelektronik posta sistemlerikullanılarak yapılan tüm işlemleriadli makamlarca talep edilmesi durumundaizleme hakkını saklı tutar.

4.4.2.Süleyman Demirel Üniversitesi, kullanıcının elektronik posta sistemindegerçekleştirdiği aktivitelerle ilgili bilgiyi adli makamlarca talep edilmesi durumunda yargıylakullanıcının izni olmadan paylaşma hakkını saklı tutar.

4.5. Elektronik Posta Saklama Kapasite Sınırları

4.5.1. Akademik ve idari personele Yönetimce belirlenen standart kapasitede güvenlik ve performans açısından (1 GigaByte) elektronik posta kotası verilir. Bu kotalar tüm personel için standarttır ve kişinin isteği doğrultusunda artırılamaz.

4.5.2. Kullanıcının elektronik posta kutusu boyutu 1 GB’ı geçtiğinde kullanıcı elektronik posta gönderemez vealamaz.

4.5.3. Kullanıcılar gereksiz elektronik postaları silmekle yükümlüdür. Bilgi işlem daire başkanlığı elektronik postaları saklamakla yükümlü değildir.

4.5.4. T.C.’nin 5651 sayılı kanununa göre kurum, kullanıcıya ait elektronik ortamdaki verileri saklayamaz. Bu yasa kapsamınca kurum, kullanıcının elektronik postalarını yedekleyemez. Kullanıcı, kendisine ait elektronik postalarını Outlook vb. yardımcı yazılımlarla bilgisayarına aktarıp saklayabilir. Süleyman Demirel Üniversitesi elektronik postaların kaybından veya zarar görmesinden sorumlu tutulamaz.

5 YÜRÜRLÜK ve YÜRÜTME

5.1. Bu yönerge üniversite Senatosunca benimsendiği günden başlayarak yürürlüğe girer.

5.2.Bu yönergeyi rektör yürütür.

5.3. Bu yönerge üç (3) ayda bir Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi İşlemDaire Başkanlığı tarafındangözden geçirilir ve varsa değişiklikler Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanır.

5.4. Süleyman Demirel Üniversitesi elektronik posta adresini kullanan kullanıcı işbu Yönerge maddelerini kabul eder. Kullanıcılar ayrıca Yönergenin ilgili olduğu Kanun ve Yönetmeliklere de aykırı davranamazlar.